بایگانی دسته ی مقالات

گلخانه تحت کنترل با دستگاه آبیاری اتوماتیک

دستگاه آبیاری اتوماتیک چیست

انتخاب دستگاه آبیاری اتوماتیک با توجه به پارامترهای مختلف داده ی سنسورها و تعداد خروجی های آنها ...
شبکه لورا در کشاورزی هوشمند

لورا در کشاورزی هوشمند و ساختار شبکه‌های آن

چکیده: نحوه‌ی پیاده سازی شبکه‌های لورا و اینترنت اشیا در کشاورزی از دو دیدگاه مشتری و طراح و همچنین سودها و ضررهای این روش.