نمادها:

نماد درگاه پرداخت

نماد اعتماد الکترونیکی

نماد ملی رسانه‌های دیجیتال

نماد ثبت اپلیکیشن