آبیاری هوشمند ویستو مدل V801

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل V801 تک خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه
این دستگاه را میتوانید به دو صورت دستی و پیامکی تنظیم و بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب و…

ناموجود

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC01 تک خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC01 تک خروجی

مناسب برای آبیاری باغ های شهری، زمین های کشاورزی و گلخانه

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها و همچنین انواع وسایل برقی

قیمت: 600000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC02 دو خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به دو دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 750000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC03 سه خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به سه دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 900000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC04 چهار خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC04 چهار خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به چهار دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت:1100000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC05 پنج خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به پنج دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 1300000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC06 شش خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به شش دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 1500000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC07 هفت خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به هفت دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 1700000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC08 هشت خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به هشت دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 1900000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC09 نه خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به نه دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 2100000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC010 ده خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به 10 دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 2300000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو

تلفن تماس: ۰۹۱۲۹۶۳۸۶۷۵  , ۰۲۱۷۷۲۰۴۳۱۳

همه روزه    ساعت ۹ تا ۱۹

تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام غربی – حد فاصل چهارراه حیدرخانی و برادران باقری – پلاک 620

nemad
nemad