محصولات

خرید شیر برقی هانتر

شیر برقی 1 اینچ هانتر PGV(تخفیف جشنواره)

مناسب برای کنترل آبیاری فضاهای سبز با سایزهای متفاوت

شیر برقی هانتر PGV یکی از بهترین و پر کاربردترین شیر برقی‌های آبیاری با کیفیت در بازار کشاورزی برای اتوماسیون‌سازی سیستم‌های آبیاری و فضاهای سبز خانگی و آبیاری باغ‌ها و گلخانه‌ها و در پروژه‌های فضای‌سبز مورد استفاده می‌باشد که در سایزهای مختلف موجود میباشد

قیمت: 410000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC01 تک خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC01 تک خروجی

مناسب برای آبیاری باغ های شهری، زمین های کشاورزی و گلخانه

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها و همچنین انواع وسایل برقی

قیمت: 670000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC02 دو خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC02 دو خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به دو دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 820000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC03 سه خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC03 سه خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به سه دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 950000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC04 چهار خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC04 چهار خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به چهار دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت:1100000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC05 پنج خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC05 پنج خروجی(تخفیف جشنواره)

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به پنج دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 13000001190000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC06 شش خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC06 شش خروجی(تخفیف جشنواره)

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به شش دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 15000001350000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC07 هفت خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC07 هفت خروجی(تخفیف جشنواره)

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به هفت دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 17000001530000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC08 هشت خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC08 هشت خروجی(تخفیف جشنواره)

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به هشت دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 19000001700000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC09 نه خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC09 نه خروجی(تخفیف    جشنواره)

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به نه دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 21000001880000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
سیستم کنترل پیامکی آبیاری هوشمند فضای سبز ویستو مدل EC10 ده خروجی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC010 ده خروجی(تخفیف جشنواره)

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه با قابلیت اتصال به 10 دستگاه مجزا
این دستگاه را میتوانید بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب، انواع شیربرقی ها …

قیمت: 23000002050000 تومان

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو
آبیاری هوشمند ویستو مدل V801

سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل V801 تک خروجی

مناسب برای گلخانه، آبیاری باغ های شهری و زمین های کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز

سیستم کنترل پیامکی ویستو مناسب برای کشاورزی و آبیاری تحت شار جهت مدیریت کامل از راه دور و با تلفن همراه
این دستگاه را میتوانید به دو صورت دستی و پیامکی تنظیم و بدون هیچ واسطه ای به پمپ های آب و…

ناموجود

 • مشاهده جزئیات محصولات گروه ویستو